Θέρμανση, Εξαερισμός & Κλιματισμός

Είναι σταθερή πολιτική μας να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο πάντα τη συνεχή βελτίωση.

Λόγω του μεγάλου εύρους των προϊόντων που κατασκευάζουμε, διατηρούμε τμήματα παραγωγής, στελεχωμένα με εξειδικευμένο τεχνικά και επιστημονικά προσωπικό, εξοπλισμένο με σύγχρονα αυτοματοποιημένα μηχανήματα.

Η εταιρεία μας, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2008, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τη σήμανση CE, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1856-1 και 1856-2, δεσμεύεται να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες που πληρούν τις αντίστοιχες εγκεκριμένες προδιαγραφές. Έτσι, όλες οι επιλεγμένες πρώτες ύλες, συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας από την προέλευσή τους, τα οποία μαζί με το σύστημα ποιοτικού ελέγχου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής μας διαδικασίας και την ιχνηλασιμότητα που διατηρείται πάντα, αποτελούν πρόσθετη εγγύηση για υψηλής ποιότητας προϊόντα HVAC.

Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων