Στόμια

Θέρμανσης, Κλιματισμού & Εξαερισμού

Στόμια για τον εξαερισμό γραφείων έως τον βιομηχανικό και οικιακό κλιματισμό, μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις.

Ένα μεγάλο εύρος από στόμια, για κάθε είδους εγκατάσταση, μπορούν να προσφερθούν και να συνδυαστούν με όλες τις σειρές προϊόντων HVAC μας.