Φιλτρομονάδες

Οι φιλτρομονάδες είναι προϊόντα APC (Air Pollution Control Equipment, Εξοπλισμός Ελέγχου της Ρύπανσης Αέρα). Είναι σχεδιασμένες για τη φίλτρανση και τη ταυτόχρονη σύλληψη και διαχωρισμό αέρα και σωματιδίων.

Οι χαρτοβιομηχανίες, οι χημικοί παραγωγοί, οι βιομηχανίες τροφίμων καθώς και πολλοί άλλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί κλάδοι χρησιμοποιούν φιλτρομονάδες για να ελέγχουν τις εκπομπές ρύπων του αέρα.

Μπορούν να κατασκευαστούν σε σχεδόν οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα, για να ταιριάζουν σε οποιαδήποτε διαθέσιμη δομή. Μια μεγάλη ποικιλία αφαιρούμενων φίλτρων με μηχανισμό αυτοκαθαρισμού χρησιμοποιείται για τη συλλογή απορριμάτων οποιασδήποτε διαδικασίας παραγωγής.