Ομόκεντρες

Καμινάδες - Σύστημα Απαγωγής Καυσαερίων Ανοξείδωτου Χάλυβα με Εισαγωγή Νωπού Αέρα
ΣΕΙΡΑ ATRITUBE GA

Η σειρά περιλαμβάνει καπναγωγούς και εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα διπλού τοιχώματος με διάκενο για την εισαγωγή νωπού αέρα, κατάλληλα για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων καύσης φυσικού αερίου.

 

Οι καπναγωγοί και τα εξαρτήματα μπορούν να συνδυαστούν με μια ποικιλία συμπληρωματικών εξαρτημάτων από τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΣΕΙΡΑ ATRITUBE AC.